Applications for Green Talents Competition
Autor: doc. dr. sc. Mirna Raič   
petak, 05. svibnja 2017., 08:50

Informacije o stipendijama za istraživački rad koje su dobivene od strane Ministarstva obrazovanja i istraživanja SR Njemačke, mogu se naći u privitku.

Ažurirano: petak, 05. svibnja 2017., 15:23