Erasmus+ KA107 - Univerzitet u Mariboru
Autor: doc. dr. sc. Mirna Raič   
utorak, 23. svibnja 2017., 09:50

Otvoren je Natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru za akademsku 2017./2018. godinu gdje je za Sveučilište u Mostaru odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa. Zainteresirane studenti trebaju do 28.5.2017. dostaviti sljedeću dokumentaciju na e-mail adresu: erasmus+ CLOAKING :

- Ugovor o učenju (link se nalazi unutar prijavnog linka i treba biti potpisan od strane prodekana ili voditelja studija na Fakultetu kao i prorektorice za međunarodnu suradnju).

- Prijepis ocjena o svim položenim ispitima sa svih ciklusa kao i s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku).

- Potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B1 (formular se može preuzeti na linku).

- Potpisana izjava o ranijoj mobilnosti, a ukoliko student nije bio na mobilnosti svakako treba popuniti i potpisati Izjavu (formular se može preuzeti na linku).

- Potpisana izjava o boravku, rođenju i državljanstvu  (formular se može preuzeti na linku).

- Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (najviše 1 A4 stranica).

- CV (Europass) s navedenim dodatnim aktivnostima  (formular se može preuzeti na linku).

- Važeća potvrda o upisu na Fakultet (na hrvatskom i engleskom jeziku).

- Preslika putovnice ili osobne iskaznice

Link Sveučilišta u Mariboru na kojem se mogu pronaći sve informacije i obrasci je sljedeći:  http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

 

Ažurirano: utorak, 23. svibnja 2017., 14:18