METU Erasmus+ ICM Programme Student Application Call for Fall 2017
Autor: doc. dr. sc. Mirna Raič   
četvrtak, 25. svibnja 2017., 13:04

U tijeku je Natječaj za prijavu studenata na Sveučilište METU u Ankari, Turska za zimski semestar 2017./2018., a za naše Sveučilište je odobrena 1 stipendija. Zainteresirani studenti trebaju biti minimalno 2. godina ukoliko se prijavljuju za preddiplomski studij, a studenti koji su zainteresirani za Master ne mogu raditi svoje istraživanje, već su obvezi odabrati kolegije.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoju dokumentaciju najdalje do 11.6.2017. na e-mail adresu: erasmus+ CLOAKING , a potrebna dokumentacija je:

1.       prijavni obrazac,

2.       sveučilišna potvrda,

3.       potvrda o znanju engleskog jezika,

4.       prijepis ocjena o svim položenim ispitima s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku),

5.       kopija putovnice.

Više informacija o Institutu može se pronaći  u privitku emaila, a za sva daljnja pitanja Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru stoji vam na raspolaganju.

Ažurirano: petak, 26. svibnja 2017., 14:10